Publisert 06.11.2017

Phillippe Collas awarded research grant from the Norwegian Cancer Society

The Norwegian Cancer Society (kreftforeningen.no), has November 3rd 2017 awarded 6 mill NOK to Professor Philippe Collas, University of Oslo for the project (norwegian): "Nytt klassifiseringsverktøy for brystkreft".

The project involves 3D-modelling of genes: "Kan 3D-modeller av genene våre brukes til å klassifisere brystkreft?"

Hver høst deler Kreftforeningen ut millioner av kroner til forskningsprosjekter innenfor ulike områder. I 2017 fordeles 175 millioner kroner på 26 ulike prosjekter. Seks av disse prosjektene er fra Det medisinske fakultet.

The universty of Oslo announces: Prosjektlederne og prosjektene som ble tildelt midler:

Frode Jahnsen, Nye former for immunterapi

Tor Erik Rusten, Kakeksi, det siste sykdomsbildet for kreftpasienter

Arne Klungland, Forandringer i arvestoffet ved blærekreft

Ludvig A. Munthe, Hvordan vokser kreftceller i benmargen?

Anne Simonsen, Cellenes selvspising og betydning for kreftutvikling

Philippe Collas, Nytt klassifiseringsverktøy for brystkreft.

 

Professor Philippe Collas is scientific Advisor for Regenics AS.

 

Regenics AS has developed a number of assays and techniques to study effects of various substances on skin cells both in vitroin vivo and in the clinic. Our focus is to develop products and techniques for therapeutic skin applications and to improve skin appearance.