ReGenics News

Press release (Norwegian): Regenics raises 3.3 MNOK from private investors

OSLO, Norge: Regenics AS, et norsk bioteknologiselskap som utvikler avansert sårhelingsteknologi fra lakserogn og andre marine ingredienser, har hentet 3,35 millioner NOK i en privat finansieringsrunde.

Midlene supplerer tildelingen på 17,3 millioner NOK fra EUs BlueBio Cofund i 2020, og gjør at selskapet kan fullføre den prekliniske utviklingen av Collex®: Et nytt bioaktivt avansert sårplaster, indisert for brannsår, diabetessår og andre kroniske sår.

Regenics har som uttalt mål å redefinere standarder innen avansert sårbehandling, og utvikler produkter der det er tydelige kliniske behov. En nylig preklinisk studie av Collex® viste positive resultater for effekt og sikkerhet på andregrads brannsår. Collex® består av marine ingredienser hentet fra norskekysten og inkluderer Regenics patenterte HTX-teknologi. HTX er vist å stimulere til raskere sårheling, blant annet gjennom signifikante betennelsesdempende egenskaper.

Regenics planlegger å hente ytterligere kapital for å finansiere den første kliniske studien av Collex® i 2023, med sikte på markedstilgang i 2026.

For mer informasjon, kontakt:

Karl Rasmus Bryn, MD
CEO
Regenics AS | Gaustadalléen 21 | N-0349 Oslo | Norway
Mobile: +47 92 80 93 90
karl@regenics.no
www.regenics.no